Home

 

 

 

Hieronder vindt u enige informatie over Vogelvereniging ZANG EN KWEEKLUST.

Zang en Kweeklust is op 19 september 1956 opgericht en is nog steeds een

b(l)oeiende vereniging.

De doelstelling van Zang en Kweeklust is om op een verantwoorde manier bezig te zijn met het bevorderen van het recht om vogels te houden en het bevorderen van het kweken van vogels, de vogelkennis, dus de vogelliefhebberij in de ruimste zin. De leden van Zang en Kweeklust kweken en houden allerlei soorten vogels, zoals kleur en postuurkanaries, tropische vogels, Europese cultuurvogels, diverse soorten parkiet en papegaaiachtigen en duiven.

Het ledenaantal is de laatste jaren constant. Zang en Kweeklust heeft per 1 Januari 2018  48 leden waaronder 1 jeugdleden.

Iedere 2e dinsdagavond van de maand september t/m april met uitzondering van december wordt er een clubavond gehouden in het MFC de Noordsuythoeve Schoolstraat 2 Noordbroek waar diverse zaken worden besproken en onze hobby wordt uitgediept. Ook worden gastsprekers uitgenodigd die hun betoog vaak vergezeld doen gaan van dia's en/of films. Deze avonden worden ook door een redelijk aantal leden bezocht. Tevens vindt er een verloting plaats om de kas een beetje "te spekken".

De vereniging heeft een eigen maandblad die in de maanden augustus t/m april verschijnt. De inhoud bestaat onder meer uit een agenda, bestuursmededelingen, onderwerp komende ledenvergadering, vogelmarkten in de omgeving, een vogelverhaal, te koop aangeboden en gevraagd en andere wetenswaardigheden. Men kan kopij inleveren voor de 20e van de maand bij de redactie. Het hoogtepunt van onze hobby vindt jaarlijks plaats in de laatste week van oktober. Dan houden we onze onderlinge wedstrijd en tentoonstelling. De ingezonden vogels worden dan door deskundige keurmeesters van de N.B.v.V. ( Nederlandse bond van Vogelliefhebbers ) gekeurd.

Al een beetje nieuwsgierig geworden?

U bent van harte welkom om eens een verenigingsavond bij te wonen.

U kunt zich natuurlijk ook direct opgeven als lid van onze mooie en gezellige vereniging bij 1 van de bestuursleden.

Ook kunt U zich opgeven via het tabblad aanmelden.

M.vr.gr.

Het Bestuur

 

 

Copyright © Zang en Kweeklust